Kobingo

Bingo med komocka!


Kobingo påminner om vanlig bingo men istället för en boll så är det ett fält med siffror och sedan går en eller flera kor runt för att bestämma vilken siffra det ska landa på. Där kon betar eller där komockan hamnar är sedan den siffra som kon ”anger”. Det kan också vara så att alla deltagare väljer eller köper en ruta, och sedan får man bingo om kossans mocka hamnar på den ruta man valt.